Медицинска сестра Матанова

Услуги

Здравни услуги и манипулации;   Цени на услугите;   Дейности по лекарско назначение;   Домашни посещения.

Измерване на артериално налягане и пулс:    5 лв.

Измерване на кръвна захар:    5 лв.

Поставяне на подкожна инжекция:    15 лв.

Поставяне на мускулна инжекция:    20 лв.

Поставяне на венозна инжекция:    25 лв.

Поставяне на венозна инжекция + абокат:    35 лв.

Венозно вливане до 60 минути:    40 лв.

Венозно вливане до 120 минути:    60 лв.

Извършване на скарификационни тестове:    10 лв.

Въвеждане на уретрален катетър при жена:    50 лв.

Сваляне на уретрален катетър при мъж/жена:    10 лв.

Промивка на уретрален катетър при мъж/жена:    20 лв.

Извършване на промивка на конюнктивален сак:    10 лв.

Извършване на асептична превръзка:    20 лв.

Извършване на септична превръзка:    30 лв.

Лечение на декубитални и диабетни рани при първична обработка:    30 лв.

Грижа за стомирани пациенти:    30 лв.

Сваляне на конци от рана + асептична превръзка до 5 см.:    20 лв.

Сваляне на конци от рана + асептична превръзка над 5 см.:    30 лв.

Консултиране и обучение за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при лежащо болни:    30 лв.

Диетологична консултация и режим на хранене при различни заболявания след поставена диагноза от съответния специалист и предварително записан час по телефона:    50 лв.

За домашно посещение – към цената на манипулацията се прибавя сумата от 15 лв.

Цената се определя според сложността на манипулацията!
Скъпоструващите медикаменти и консумативи се заплащат допълнително!

Дейности, които се извършват само по лекарско назначение:

  • Поставяне на назогастрална сонда;
  • Наблюдение на поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар;
  • Осъществяване и наблюдение на специфични превръзки;
  • Обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми;
Scroll to Top