Медицинска сестра Матанова

Коя съм аз

Обичам работата си – тя ми дава удовлетворение и чувство за смисъл. Истински щастлива съм, когато направя всичко по силите си, за да помогна на човек в проблем и видя добрия резултат от старанието си. Това ме мотивира да продължа…

Станка Матанова – Специалист по Здравни Грижи;
Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт

- Аз съм медицинска сестра с богат опит,

придобит във високо специализирани здравни заведения и години работа в спешни и тежки звена, като:
– НИСМ „Пирогов“ – хирургична сестра в Коремна хирургия;
– УМБАЛ „Проф. Д-р Александър Чирков“ – операционна сестра в Кардиохирургия;
– Национална Кардиологична Болница – операционна сестра в Кардиохирургия – за деца и за възрастни, както и в детска реанимация, като реанимационна сестра;
– СОБАЛ „Академик Пашев“ – операционна сестра в Очна хирургия.

- Сертифицирана, с придобит ценз

по Управление на здравни грижи и Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт.

- Продължила следдипломна квалификация

и преминала курсове в различни сфери на здравеопазването, както и преминала 3-годишен курс на обучение в Медицински Университет – София, като медицинска сестра-диетолог.

Scroll to Top