Медицинска сестра Матанова

От света на диетологията

Какво трябва да съблюдава човек при храненето си? – Въпрос, върху който обикновено не се замисляме. Ето няколко лесни за …

Сърцето е двигателят на нашето съществуване. Как можем да го опазим от вредностите около нас? Сърцето е първият орган, който …

Все повече хора, отговорни за здравето си, търсят съдействието ми чрез диетологична консултация, заради проблема „Инсулинова резистентност“. Инсулиновата резистентност представлява …

Водата

Водата е най-удивителното вещество на земята! Във водна среда се осъществяват всички жизнени процеси! Водата е основен компонент на човешкото …

Scroll to Top